دکتر عباس زارعی هنزکی

تخصص رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

تمامی جلسات دکتر عباس زارعی هنزکی

اگر سوالی داشتید،
در صورت تمایل با 09923798643 تماس بگیرید.

یا از طریق روش های زیر با ما در ارتباط باشید

برای دریافت آخرین اخبار مشترک شوید